Kontakt

  1.  

 Kontakt
 

Obchodné meno:              SANU BABU Slovakia s.r.o.

Adresa:                                 Srbská 8

040 01 Košice

 

IČO:                                       45464278

DIČ:                                       2023007536

IČ DPH:                                SK2023007536

 

Zápis v registri                  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom  Košice, oddiel Sro, vo                                                                   vložke číslo 25343/V.

                                                                                             

 IBAN:                                    SK 25 8330 000000 2900 517020

 

Telefón:                                 0903/157 172

E-mail:                                   sanubabuslovakia@gmail.com

 

Zodpovedný vedúci:        Radoslav Dunca

 

 

Príjem objednávok cez e-shop:                                             nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily):       Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00

 

 

Orgán dozoru:                        Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický  kraj

                                                     Vrátna 3

                                                     040 01  Košice 1

                                                     055/6220781

                                                     e-mail: ke@soi.sk